71 325 25 14;
info@agrovet.pl;
ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław
godziny otwarcia: 7-18, sobota 8-14

Diagnostyka PCR

Diagnostyka chorób za pomocą metody PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) polega na wykryciu i namnożeniu materiału genetycznego poszczególnych mikroorganizmów chorobotwórczych obecnych w badanej próbce. Podczas badania materiału biologicznego, można z dużą czułością potwierdzić lub wykluczyć obecność szukanego patogenu, nawet w początkowych stadiach choroby, kiedy nie obserwuje się objawów zakażenia. Stosowana przez laboratorium metoda Real -Time PCR charakteryzująca się wysoką czułością oraz precyzją pozwala na diagnostykę chorób bakteryjnych oraz wirusowych trudnych do identyfikacji klasycznymi metodami. Dzięki niej możliwe jest również przeprowadzenie analizy ilościowej z podaniem wartości liczbowych określających ilość materiału genetycznego patogenu w próbce co przekłada się na informację o intensywności wykrytego zakażenia.

  W naszym Laboratorium zoptymalizowane jest wykrywanie:
wirusa zapalenia wątroby typu E (Avian hepatitis E virus – aHEV) wywołującego syndrom powiększonej wątroby i śledziony (BLS)
adenowirusów typu 1 (FAdV-1)
cirkowirusów u kaczek i gęsi
Materiał do badań:
W zależności od rodzaju patogenu, pobiera się odpowiednie próbki do badań. Materiał do badań mogą stanowić: narządy (w zależności od kierunku badania, np. wątroba, śledziona), padłe ptaki, odpowiednio pobrane wymazy. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Laboratorium.

 

Inne usługi z obszaru diagnostyki PCR to między innymi:

  • Charakterystyka molekularna drobnoustrojów (identyfikacja genów wirulencji i oporności metodą PCR)
  • Charakterystyka molekularna szczepów wykorzystywanych do produkcji autoszczepionek (metodą PCR)
  • Określenie pokrewieństwa filogenetycznego drobnoustrojów (typowanie molekularne w dochodzeniu epidemiologicznym metodą PCR)
  • Diagnostyka chorób zakaźnych drobiu przy użyciu Real Time PCR

Planowane jest wdrożenie kolejnych patogenów do identyfikacji molekularnej.

Więcej informacji na temat możliwych do wykonania testów diagnostycznych udzieli Państwu nasz Zespół – zapraszamy do kontaktu!