Informacja dla Klientów

Pragniemy Państwa poinformować, że decyzją GLW nasze laboratorium posiada uprawnienia do wykonywania badań, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej w zakresie:

- wykrywania obecności Salmonella spp. w tuszach wieprzowych, wołowych, baranich, kozich i końskich oraz tuszach drobiowych brojlerów i indyków zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04;

- określania liczby Campylobacter spp. w tuszach brojlerów zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2:2017-10.

Nasze kompetencje potwierdza fakt umieszczenia w Rejestrze laboratoriów badających mięso w kierunku obecności Salmonella i liczby Campylobacter (art. 25e ustawy o IW).