Diagnostyka chorób drobiu i zwierząt towarzyszących człowiekowi

Choroby bakteryjne stanowią poważny problem w intensywnej produkcji drobiu. Obok drobnoustrojów bezwzględnie chorobotwórczych proces chorobowy coraz częściej wywołują bakterie warunkowo chorobotwórcze np. Escherichia coli. Zasadniczym celem badania mikrobiologicznego jest jak najszybsze wyizolowanie czynnika wywołującego chorobę, określenie jego właściwości celem podjęcia skutecznej walki z drobnoustrojem.Nasze Laboratorium specjalizuje się w diagnostyce laboratoryjnej chorób zwierząt, ze szczególnym wskazaniem na choroby drobiu. Ponadto, nasza troska o problemy małych zwierząt znajduje odzwierciedlenie w wykonywanych badaniach mikrobiologicznych materiału pobranego od psów, kotów czy innych zwierząt towarzyszących człowiekowi. Jesteśmy otwarci na współpracę z lekarzami medycyny weterynaryjnej sprawującymi opiekę także nad fermami bydła i trzody chlewnej.

Nasze laboratorium wykonuje badanie lekoodporności (antybiogram) metodą MIC (ang. Minimal Inhibitory Concentration), co pozwala na szybkie i wiarygodne uzyskanie wyniku lekowrażliwości.

ZAKRES BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DLA DROBIU I ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ORAZ MATERIAŁ DO BADAŃ

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI
CHORÓB DROBIU

 • padłe zwierzęta,
 • wycinki narządów wewnętrznych,
 • wymazy z narządów wewnętrznych,
 • niewylężone zarodki,
 • jaja,
 • puch,
 • wymazy czystościowe,
 • kał,
 • wymazy podeszwowe.
BADANIA DIAGNOSTYCZNE   CHORÓB DROBIU
Badanie anatomo-patologiczne
W zakres tych badań wchodzą:

 • Sekcja ptaka z określeniem zmian anatomo-patologicznych
 • Pobranie wycinków narządów wewnętrznych do dalszych badań
 • Zabezpieczenie wycinków narządów do badań histopatologicznych
 • Analiza biologiczna lęgu :patologia lęgów i okresu okołolęgowego
Wielokierunkowe badania mikrobiologiczne:
(Staphylococcus sp. Streptococcus sp. Enterococcus sp., Pseudomonas sp., Klebsiella sp.)
Badanie w kierunku obecności Ornithobacterium rhinotracheale
Badanie w kierunku drobnoustrojów z rodziny Pasteurellaceae:
(rodzaj: Pasterella Avibacterium, Gallibacterium)
Badanie bakteriologiczne w kierunku Enterobacteriaceae
Badanie lekooporności (antybiogram, antybiogram MIC):
- na życzenie klienta antybiogram bezpośredni
Badania mikologiczne
Badania parazytologiczne

 

PRÓBKI
MATETERIAŁ DO BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI
CHORÓB ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

 • wymazy z uszu, oczu, jamy gębowej, gardła, nosa, odbytu, dróg moczopłciowych i innych miejsc zmienionych chorobowo (od psów, kotów, cieląt, prosiąt, żółwii, świnek morskich, itd.),
 • próbki moczu, krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, kału, itp.,
 • zeskrobiny i sierść.
BADANIA DIAGNOSTYCZNE   ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
Wielokierunkowe badania mikrobiologiczne
Określanie wrażliwości na chemioterapeutyki (antybiogram, w zależności od materiału 8-12 antybiotyków, istnieje możliwość indywidualnego ich doboru)
Badania mikologiczne w kierunku:
Candida sp., Malassezia sp., Trichophyton sp., Microsporum sp.