Badania

BADANIA: WNIOSKI I PROTOKOŁY BADAŃ


ZLECENIE BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH


ZLECENIE BADAŃ SEROLOGICZNYCH


ZLECENIE BADAŃ SALMONELLA I CAMPYLOBACTER 5n.


ZLECENIE BADAŃ ŻYWNOŚCI I WYMAZÓW


ZLECENIE BADAŃ URZĘDOWYCH


ZLECENIE BADAŃ MOLEKULARNYCH PCR


ZLECENIE EPI - GOŁĘBIE I PTAKI EGZOTYCZNE


ZLECENIE EPI - PSY KOTY

 


WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK W STADACH NIOSEK I INDYKÓW REPRODUKCYJNYCH


WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK W STADACH KUR NIOSEK


WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK W STADACH BROJLERÓW


WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK W STADACH INDYKÓW