Wytyczne dotyczące wysyłania próbek do laboratorium

Uwaga Klienci!

Próbki przeznaczone do badań należy przesyła do laboratorium niezwłocznie po pobraniu przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście. Próbki powinny być zabezpieczone w taki sposób by docierały do laboratorium w stanie nienaruszonym, uniemożliwiającym kontaminację materiału oraz zanieczyszczenie środowiska.

Pobrane próbki należy przesyłać w sztywnych opakowaniach tekturowych uniemożliwiających ich mechaniczne uszkodzenie w transporcie.

Podczas wysyłki należy pamiętać, że próby mogą zawierać chorobotwórcze drobnoustroje niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, dlatego też opakowanie musi chronić próbkę przed wstrząsami i obciążeniami, gwarantując, iż podczas zwykłego transportu nie nastąpi jej uszkodzenie ani uwolnienie zawartości. Do przesyłanego materiału należy dostarczyć pismo przewodnie (tj. Protokół pobrania próbki) dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA.

Należy pamiętać, że prawidłowo pobrane oraz dostarczone próbki są gwarancją uzyskania wiarygodnego wyniku. Prawidłowo opakowany materiał jest także gwarancją bezpieczeństwa. Za zawartość przesyłki odpowiada jej nadawca.

Próbki przesyłane listami lub uszkodzone podczas transportu nie zostaną zakwalifikowane do badania!