Badania serologiczne

Badania serologiczne (tzw. monitoring) stały się w ostatnich latach doskonałym narzędziem w diagnostyce wielu chorób zakaźnych zwierząt. Szczególnie wielkotowarowa produkcja zwierząt, w tym drobiu wymaga stałego monitorowania stanu zdrowia ptaków, oceny wartości biologicznej piskląt (w tym określenia obecności i poziomu przeciwciał matczynych), oceny skuteczności stosowanych szczepionek i ustalania optymalnych terminów szczepień, szybkiego rozpoznawania chorób lub diagnozowania różnicowego.

 

Regularne badania serologiczne pozwalają na:
- szybkie i precyzyjne rozpoznanie wielu chorób,
- określenie poziomu przeciwciał matczynych i dobranie odpowiedniego programu szczepień,
- ocenę odporności poszczepiennej i ocenę techniki szczepień,
- obniżenie kosztów produkcji i poprawę stanu zdrowia stada.

Dzięki wprowadzonym testom immunoenzymatycznym ELISA i programom komputerowym badania te są obecnie powszechnie wykonywane i użyteczne dla szeroko rozumianej produkcji drobiarskiej. W laboratorium określamy u drobiu poziomy swoistych przeciwciał dla następującym jednostek chorobowych.

ZAKRES BADAŃ SEROLOGICZNYCH
METODY I NARZĘDZIA ORAZ WYKAZ BADAŃ AKREDYTOWANYCH

LEGENDA:

AKREDYTACJA

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

  • próbki krwi

Poznaj najważniejsze zasady, których należy przestrzegać przy pobieraniu krwi do badań serologicznych.

WIĘCEJ

NARZĘDZIA:

pracujemy na zestawach firmy Idexx, BioChek, ID.Vet oraz SYNBIOTICS
METODA:   ELISA
AE - Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
ALV - J - Białaczka (obecność przeciwciał)
ALV - p27 - Białaczka (obecność antygenu)
APV - Pneumowirusy ptasie (wirus zapalenia nosa i tchawicy indyków –TRT/Syndrom wielkiej głowy - SHS). Wykrywa serotypy A, B i/lub C pneumovirusów ptasich
CAV - Anemia zakaźna zwierząt
IBD - Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza, Choroba Gumboro (dla surowicy piskląt określamy termin szczepienia)
IBV - Zakaźne zapalenie oskrzeli kur
MG - Mycoplasma gallisepticum
MS - Myscoplasma synoviae
MG/MS - M. gallisepticum /M. synoviae
MM - Mycoplasma meleagridis
NDV - Rzekomy pomór drobiu
ORT - Ornithobacterium rhinotracheale
REO - Zakażenie reowirusami
SE - Salmonella Enteritidis
ST - Salmonella Typhimurium
AI - Grypa ptaków
BLS - syndrom powiększonej wątroby i śledziony (BLS)
FADV Gp1 - adenowirusy typ 1

 

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

  • próbki krwi

WIĘCEJ

NARZĘDZIA:

pracujemy na antygenach firmy SOLEIL Diagnostics
METODA:   AGLUTYNACJA PŁYTOWA
MG - Mycoplasma gallisepticum
MS - Myscoplasma synoviae
MM - Mycoplasma meleagridis
  SP- Salmonella Pullorum

 

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

  • próbki krwi

WIĘCEJ

NARZĘDZIA:

pracujemy na antygenach firmy SPAFAS - USA, Deventer - Holandia,
i PIWET-PIB - Puławy
METODA:   TEST PRECYPITACJI W ŻELU AGAROWYM AGP (AGID, OPŻ)
Adenowirusy ptasie
AE - Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
AI - Influenza ptaków
ILT - Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy
MD - Choroba Mareka
Ospa ptaków

 

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

  • próbki krwi

WIĘCEJ

METODA:   TEST HAMOWANIA HEMAGLUTYNACJI (HI)
EDS - 76 - Syndrom spadku nieśności
IBV - Zakaźne zapalenie oskrzeli kur, warianty wirusa IB (4/91, D8880)
QX(Chiński serotyp D388)
NDV - Rzekomy pomór drobiu - Rzekomy pomór drobiu