Diagnostyka PCR

Diagnostyka chorób za pomocą metody PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) polega na wykryciu i namnożeniu materiału genetycznego poszczególnych mikroorganizmów chorobotwórczych obecnych w badanej próbce. Podczas badania materiału biologicznego, można z dużą czułością potwierdzić lub wykluczyć obecność szukanego patogenu, nawet w początkowych stadiach choroby, kiedy nie obserwuje się objawów zakażenia. Stosowana przez laboratorium metoda Real -Time PCR charakteryzująca się wysoką czułością oraz precyzją pozwala na diagnostykę chorób bakteryjnych oraz wirusowych trudnych do identyfikacji klasycznymi metodami. Dzięki niej możliwe jest również przeprowadzenie analizy ilościowej z podaniem wartości liczbowych określających ilość materiału genetycznego patogenu w próbce co przekłada się na informację o intensywności wykrytego zakażenia.

W naszym Laboratorium wykrywamy:

  CHOROBY WIRUSOWE
Adenowirusy typu 1 (FAdV-1)
Adenowirusy krwotocznego zapalenia jelit indyków - Hemorrhagic Enteritis (HE)
Astrowirus kurzy (CastV)
Cirkowirusy u kaczek/ gęsi/ gołębi/ ptaków (CV)
Choroba Derzsy'ego - parwowiroza gęsi (GPV)
Choroba Gumboro (IBD Pathotyping) - wykrywanie oraz różnicowanie szczepów nisko-wirulentnych od wysoko-wirulentnych
Choroba Mareka (MD)
Rispens - Choroba Mareka - wykrywanie szczepu szczepionkowego
Choroba Newcastle - ptasi paramyksowirus typu 1 /PMV1/ (ND)
Herpeswirus gołębi (CoHV-1)
Panel biegunkowy indyków: rotawirusy, parwowirusy, koronawirusy, astrowirusy
Polyomawirus - krwotoczne zapalenie nerek i jelit (HNEG)
Ptasie metapneumowirusy typu A i B (TRT/SHS)
Reowirusy ptasie (REO)
Syndrom powiększonej wątroby i śledziony (BLS)
Wirus zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy (ILT)
Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV)
Wariant 4/91 wirusa IB (IB-793B)
Wariant Massachusetts wirusa IB (IB-Mass)
Wariant QX wirusa IB
Wariant D274 wirusa IB
Wariant D1466 wirusa IB
Wariant Italy02 wirusa IB
Wariant Israel (02) wirusa IB
Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego - Avian Encephalomyelitis (AE)
Grypa ptasia - Avian Influenza (AI) podtyp H5 i H7

 

  CHOROBY BAKTERYJNE
Avibacterium paragallinarum (CORYZA-1)
Bordetella avium (CORYZA-2)
Campylobacter jejuni/coli (CJ/CC)
Chlamydiaceae spp. (CH ALL)
Enterococcus faecalis/faecium (EF/EF)
Erysipelothrix rhusiopathiae/tonsilarium (ER/ET)
Gallibacterium spp. (GA)
Mycoplasma spp. (M ALL)
Mycoplasma iowae (MI)
Mycoplasma meleagridis (MM)
Mycoplasma gallisepticum (MG)
Mycoplasma synoviae (MS)
Mycoplasma gallisepticum/synoviae (MG/MS)
Ornitobacterium rhinotrachaeale (ORT)
Pasteurella multocida (PM)
Riemerella anatipestifer (RA)
Salmonella Pullorum/Gallinarum (SP/SG)
Salmonella spp. (SALM ALL)

 

TABELA POBORU MATERIAŁU NA PCR - pobierz PDF

Materiał do badań:
W zależności od rodzaju patogenu, pobiera się odpowiednie próbki do badań. Materiał do badań mogą stanowić: narządy (w zależności od kierunku badania, np. wątroba, śledziona), padłe ptaki, odpowiednio pobrane wymazy. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Laboratorium.

 

Inne usługi z obszaru diagnostyki PCR to między innymi:

  • Charakterystyka molekularna drobnoustrojów (identyfikacja genów wirulencji i oporności metodą PCR)
  • Charakterystyka molekularna szczepów wykorzystywanych do produkcji autoszczepionek (metodą PCR)
  • Określenie pokrewieństwa filogenetycznego drobnoustrojów (typowanie molekularne w dochodzeniu epidemiologicznym metodą PCR)
  • Diagnostyka chorób zakaźnych drobiu przy użyciu Real Time PCR
  • Sekwencjonowanie DNA

Planowane jest wdrożenie kolejnych patogenów do identyfikacji molekularnej.

Więcej informacji na temat możliwych do wykonania testów diagnostycznych udzieli Państwu nasz Zespół – zapraszamy do kontaktu!