71 325 25 14;
info@agrovet.pl;
ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław
godziny otwarcia: 7-18, sobota 8-14

Diagnostyka PCR

Diagnostyka chorób za pomocą metody PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) polega na wykryciu i namnożeniu materiału genetycznego poszczególnych mikroorganizmów chorobotwórczych obecnych w badanej próbce. Podczas badania materiału biologicznego, można z dużą czułością potwierdzić lub wykluczyć obecność szukanego patogenu, nawet w początkowych stadiach choroby, kiedy nie obserwuje się objawów zakażenia. Stosowana przez laboratorium metoda Real -Time PCR charakteryzująca się wysoką czułością oraz precyzją pozwala na diagnostykę chorób bakteryjnych oraz wirusowych trudnych do identyfikacji klasycznymi metodami. Dzięki niej możliwe jest również przeprowadzenie analizy ilościowej z podaniem wartości liczbowych określających ilość materiału genetycznego patogenu w próbce co przekłada się na informację o intensywności wykrytego zakażenia.

  W naszym Laboratorium zoptymalizowane jest wykrywanie:
Adenowirusów krwotocznego zapalenia jelit indyków - Hemorrhagic Enteritis (HE)
Adenowirusów typu 1 (FAdV-1)
Cirkowirusów u kaczek i gęsi
Choroby Mareka (MDV)
Reowirusów (REO)
Ptasich pneumowirusów (APV)
Wirusa zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy (ILT)
Mycoplasma synoviae/gallisepticum/ Chlamydia psittaci/ Chlamydiaceae spp. / inne wirusy DNA (MG, MS)
Syndromu powiększonej wątroby i śledziony (BLS)
Wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV)
Choroby Derzsy’ego – parowiroza gęsi (GPV)
Choroby Newcastle – ptasi paramyksowirus typu 1 (PMV1)
Choroby Gumboro (IBD Pathotyping) – wykrywanie oraz różnicowanie szczepów nisko-wirulentnych od wysoko-wirulentnych
Wariantu 4/91 wirusa IB (IB-793B)
Wariantu Massachusetts wirusa IB (IB-Mass)
Syndromu Spadku Nieśności (Egg Drop Syndrome EDS76)
Herpeswirusa gołębiego (CoHV-1)
Polyomawirusa – krwotoczne zapalenie nerek i jelit (HNEG)
Zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego – Avian Encephalomyelitis (AE)
Campylobacter spp.
Campylobacter jejuni/coli
Enterococcus faecalis/faecium
Erysipelothrix spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae/tonsilarium
Gallibacterium spp.
Mycoplasma iowae
Mycoplasma meleagridis
Mycoplasma spp
Ornitobacterium rhinotrachaeale (ORT)
Pasteurella multocida
Riemerella anatipestifer
Salmonella Pullorum/Gallinarum
Materiał do badań:
W zależności od rodzaju patogenu, pobiera się odpowiednie próbki do badań. Materiał do badań mogą stanowić: narządy (w zależności od kierunku badania, np. wątroba, śledziona), padłe ptaki, odpowiednio pobrane wymazy. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Laboratorium.

 

Inne usługi z obszaru diagnostyki PCR to między innymi:

  • Charakterystyka molekularna drobnoustrojów (identyfikacja genów wirulencji i oporności metodą PCR)
  • Charakterystyka molekularna szczepów wykorzystywanych do produkcji autoszczepionek (metodą PCR)
  • Określenie pokrewieństwa filogenetycznego drobnoustrojów (typowanie molekularne w dochodzeniu epidemiologicznym metodą PCR)
  • Diagnostyka chorób zakaźnych drobiu przy użyciu Real Time PCR
  • Sekwencjonowanie DNA

Planowane jest wdrożenie kolejnych patogenów do identyfikacji molekularnej.

Więcej informacji na temat możliwych do wykonania testów diagnostycznych udzieli Państwu nasz Zespół – zapraszamy do kontaktu!