Akredytacja

 

Agrovet-icon
AKREDYTACJA
NR LAB 1088
WYDANA PRZEZ POLSKIE
CENTRUM AKREDYTACJI

Certyfikat Akredytacji

pobierz pdf

 

Zakres Akredytacji

pobierz pdf

 

SPRAWDŹ NASZĄ AKREDYTACJĘ NA STRONIE WWW.PCA.GOV.PL
SPRAWDŹ

Akredytacja wydana przez PCA to rządowa forma akredytacji formalnie uznająca nasze laboratorium do wykonywania określonych badań. Akredytacja umacnia zaufanie naszych Klientów do uzyskiwanych wyników, badań, usług oraz osób. Jej zasady są zawarte w międzynarodowych normach i wytycznych, określających wymagania według których oceniane są podmioty akredytowane.

AGRO-VET Wojciech Wieliczko Laboratorium Weterynaryjne od 03.09.2009 roku posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1088 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz kompetencje techniczne w zakresie akredytowanych badań mikrobiologicznych i serologicznych.

W dniu 04.06.2021 nasze Laboratorium uzyskało przedłużenie akredytacji na czwarty cykl akredytacyjny do 02.09.2025 roku.

Aktualnie obowiązuje zakres akredytacji AB 1088, dostępny na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl.