Akredytacja

 

Agrovet-icon
AKREDYTACJA
NR LAB 1088
WYDANA PRZEZ POLSKIE
CENTRUM AKREDYTACJI

Certyfikat Akredytacji

pobierz pdf

 

Zakres Akredytacji

pobierz pdf

 

SPRAWDŹ NASZĄ AKREDYTACJĘ NA STRONIE WWW.PCA.GOV.PL
SPRAWDŹ

Akredytacja wydana przez PCA to rządowa forma akredytacji formalnie uznająca nasze laboratorium do wykonywania określonych badań. Akredytacja umacnia zaufanie naszych Klientów do uzyskiwanych wyników, badań, usług oraz osób. Jej zasady są zawarte w międzynarodowych normach i wytycznych, określających wymagania według których oceniane są podmioty akredytowane.

AGRO-VET Wojciech Wieliczko Laboratorium Weterynaryjne od 03.09.2009 roku posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1088 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz kompetencje techniczne w zakresie akredytowanych badań mikrobiologicznych i serologicznych.

W dniu 04.06.2021 nasze Laboratorium uzyskało przedłużenie akredytacji na czwarty cykl akredytacyjny do 02.09.2025 roku.

Aktualnie obowiązuje zakres akredytacji AB 1088 wyd. 15 z dnia 13.07.2021r. Zakres akredytowanych metod dostępny jest na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl.

 


Agrovet-icon
NASZE LABORATORIUM
AGRO-VET ZOSTAŁO ZATWIERDZONE PRZEZ

GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

NR DECYZJI:
GIWIab-8ZO-Z/10
GIWlab-025-15/12(3)

Certyfikat PCA

Dnia 22.01.2010 roku decyzją GIWlab-820-2/10 nasze Laboratorium zostało zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie:

1) Wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz identyfikacji serologicznej izolatów Salmonella zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007;

2) Rozpoznawania przeciwciał specyficznych dla Mycoplasma gallisepticum w surowicy krwi drobiu metodą aglutynacji płytowej oraz metodą ELISA;

Umożliwia nam to wykonywanie badań urzędowych takich, jak wykrywania pałeczek Salmonella w kale i z produkcji pierwotnej oraz rozpoznawanie Mycoplasma gallisepticum w surowicy krwi metodą aglutynacji płytowej i metodą ELISA.

Dnia 31.07.2012 decyzją GIWlab-025-15/12(3) Główny Lekarz Weterynarii zatwierdził nasze Laboratorium także do wykonywania badań mikrobiologicznych w zakresie:

3) Wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp. w określonej masie próbki,
w materiale pochodzenia zwierzęcego takiego jak: próbki mięsa, tuszki drobiowe, wycinki skóry z szyj zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003.

Dnia 15.12.2015 decyzją nr GIWlab-025-26/2015 (2) z Główny Lekarz Weterynarii zatwierdził nasze Laboratorium w zakresie:

1. Wykrywanie obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp. w żywności oraz w wymazach powierzchniowych z obszaru produkcji żywności- metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579:2003;

2. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w żywności oraz w wymazach powierzchniowych z obszaru produkcji żywności -metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12;

3. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w żywności oraz w wymazach powierzchniowych z obszaru produkcji żywności - metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-ISO 21528-2:2005;

4. Oznaczenie liczby β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli w żywności [Metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-ISO 16649-2:2004;

5. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes w żywności-metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) wg PN EN ISO 11290 2:2000+A1:2005+Ap1:2006 +Ap2:2007;

6. Oznaczanie liczby gronkowców koagualazo-dodatnich w żywności oraz w wymazach powierzchniowych z obszaru produkcji żywności- metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2003;

7. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności oraz w wymazach powierzchniowych z obszaru produkcji żywności-metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym wg PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005;

8. Wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności- metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem wg PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005;

9. Wykrywanie obecności Escherichia coli w żywności- metoda probówkowa wg PN-ISO 7251:2006.

Dnia 05.12.2016 decyzją nr GIWlab-025-15/2016 (2) z Główny Lekarz Weterynarii zatwierdził nasze Laboratorium także w zakresie:

Liczba Campylobacter spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) wg PKN-ISO/TS 10272-2:2008 żywność;
Obecność Campylobacter spp. Metoda hodowlana uzupełniona wg PN-EN ISO 10272-1:2007+Ap1:2008 żywność.