Badania mikrobiologiczne żywności

Badania Mikrobiologiczne są podstawowym narzędziem do kontroli i oceny produktów żywnościowych. Umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności.

Analizy żywności wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Wykonujemy również wymazy z powierzchni w obszarach produkcji żywności, maszyn oraz rąk.

ZAKRES BADAŃ
WYKAZ AKREDYTOWANYCH BADAŃ ORAZ MATERIAŁ DO BADAŃ

LEGENDA:

AKREDYTACJA

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ

  • próbki żywności pochodzenia zwierzęcego
  •  próby czystościowe
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE   ŻYWNOŚCI
  Wykrywanie obecności Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017
  Oznaczanie ilości Campylobacter spp. wg PKN-ISO/TS 10272-2:2017
  Identyfikacja głównych patogenów żywności metodą Real Time PCR
  Wykrywanie pałeczek Salmonella w określonej masie próbki zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (metoda hodowlana)
  Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 30˚C wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12
  Oznaczenie liczby β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli. Metoda płytkowa wg PN-ISO 16649-2:2004
  Oznaczanie liczby gronkowców koagualazo-dodatnich. Metoda płytkowa wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:200
  Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes wg PNEN ISO 112902:2017
  Oznaczanie liczby Enterocbacteriaceae. Metoda płytkowa wg PN-ISO 21528-2:2017
  Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa wg wg PN-ISO 4832:2007
  Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. w określonej masie próbki. Metoda hodowlana, biochemiczna, serologiczna wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04
  Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich. Metoda hodowlana wg PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
  Obecność Listeria monocytogenes. Metoda hodowlana wg PN-EN ISO 11290-1:2017
  Obecność bakterii z grupy coli. Metoda probówkowa wg z PN-ISO 4831:2007
  Obecność Escherichia coli. Metoda probówkowa wg PN-ISO 7251:2006