Jakość AGRO-VET

Agrovet-icon
LABORATORIUM
AGRO-VET
SPEŁNIA WYMAGANIA
POLSKIEJ NORMY
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

SPRAWDŹ NASZĄ
POLITYKĘ JAKOŚCI

więcej

Celem Naszego Laboratorium jest spełnianie wszelkich wymagań klienta przez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z udokumentowanym i wdrożonym systemem zarządzania jakością, wg wymagań Polskiej Normy:
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Laboratorium w swej działalności usługowej stosuje zasady dobrej praktyki profesjonalnej i zapewnia stalą i niezmienną jakość wykonywanych badań, adekwatną do wymagań klienta, postępując zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji systemu zarządzania.

Nieustannie podejmujemy wysiłki, które mają na celu utrzymanie najwyższej jakości wykonywanych przez nas badań. Inwestujemy w nowy sprzęt laboratoryjny i doskonalimy metody pracy.


UCZESTNICZYMY
W WIELU PROGRAMACH
MIĘDZYLABORATORYJNYCH

POSIADAMY LICZNE
AKREDYTACJE W ZAKRESIE
WYKONYWANYCH BADAŃ

więcej

Jesteśmy autoryzowani przez IDEXX Laboratories Inc. (USA) w zakresie badań serologicznych wykonywanych metodą ELISA. Celem monitorowania miarodajności prowadzonych badań (norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących") uczestniczymy w corocznych programach międzylaboratoryjnych organizowanych przez IDEXX Laboratories Inc. (USA) oraz przez GD B.V. Animal Health Service Ltd, Deventer, Holandia.

Ponadto bierzemy udzial w wykonywaniu międzylaboratoryjnych testów porównawczych metod serologicznych stosowanych w diagnostyce rzekomego pomoru drobiu (Newcastle Disease), influenzy ptaków (Avian influenza) oraz mykoplazmozy drobiu (zakazenia Mycoplasma gallisepticum MG, M. synoviae - MS i M. meleagridis ‹ MM) organizowanych przez Zakład Chorób Drobiu i Laboratorium Diagnostyki serologicznej Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w ramach realizacji zadań laboratoriów referencyjnych.