Badania na potrzeby inspekcji weterynaryjnej

W ramach działalności Laboratorium aktywnie reagujemy na zmieniające się wymagania ustaw i przepisów oraz potrzeby i oczekiwania Klientów, stąd też wykonujemy badania na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej.

W dniu 22.01.2010 roku decyzją GIWlab-820-2/10 nasze Laboratorium zostało zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań serologicznych w zakresie:
Rozpoznawania przeciwciał specyficznych dla Mycoplasma gallisepticum w surowicy krwi drobiu metodą aglutynacji płytowej oraz metodą ELISA.

W dniu 27.09.2018 decyzją GIWlab-025-24/2018(2)
/zmieniającą decyzję GIWlab-025-15/12(3)/ Główny Lekarz Weterynarii zatwierdził nasze Laboratorium także do wykonywania badań mikrobiologicznych w zakresie: Wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz identyfikacji serologicznej izolatów Salmonella zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 oraz PN-EN ISO 6579-1:2017-04.
(metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie)

ZAKRES BADAŃ
WYKAZ AKREDYTOWANYCH BADAŃ ORAZ MATERIAŁ DO BADAŃ

LEGENDA:

AKREDYTACJA

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ

 • kał,
 • wymazy podeszwowe,
 • wymazy powierzchniowe,
 • narządy wewnętrzne,
 • wymazy z kloak,
 • jaja i zamarłe zarodki,
 • próbki na etapie produkcji pierwotnej,
 • surowica krwi kur,
 • surowica krwi indyków,
 • mięso drobiowe,
 • tuszki drobiowe,
 • wycinki skóry z szyj
 • próbki środowiskowe z obszarów produkcji i obrotu żywnością
BADANIA NA POTRZEBY   INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
  Badanie w kierunku wykrywania obecności pałeczek Salmonella
spp. w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz identyfikacji serologicznej izolatów Salmonella zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a- Kauffmanna- Le Minora 2007 (metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie).
  Badanie w kierunku wykrywania obecności przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG) w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego testem aglutynacji płytowej (Procedura badawcza PB S/01,wydanie 01 z dnia 19.12.2008 r.) oraz testem ELISA (metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie).
  Badanie w kierunku wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp.
w określonej masie próbki, w materiale pochodzenia zwierzęcego takiego jak: próbki mięsa, tuszki drobiowe, wycinki skóry z szyj zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a- Kauffmanna- Le Minora 2007 (metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie).