Badania na potrzeby inspekcji weterynaryjnej

W ramach działalności Laboratorium aktywnie reagujemy na zmieniające się wymagania ustaw i przepisów oraz potrzeby i oczekiwania Klientów, stąd też wykonujemy badania na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej.

W dniu 22.01.2010 roku decyzją GIWlab-820-2/10 nasze Laboratorium zostało zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań serologicznych w zakresie:
wykrywania obecności przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego testem aglutynacji płytowej (Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. Procedura badawcza PB-S/01 wydanie 03 z dnia 20.05.2021 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu) oraz testem ELISA ( Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. Procedura badawcza PB-S/08 wydanie 02 z dnia 08.04.2013 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu).
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW)

Nasze Laboratorium zostało wpisane do Rejestru laboratoriów prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25e Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujących badania w kierunku wykrywania obecności Salmonella w tuszach wieprzowych, wołowych, baranich, kozich i końskich oraz w tuszach drobiowych brojlerów i indyków; oraz w kierunku oznaczania liczby Campylobacter spp., w tuszach brojlerów, których wyniki badań laboratoryjnych są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej.

ZAKRES BADAŃ
WYKAZ AKREDYTOWANYCH BADAŃ ORAZ MATERIAŁ DO BADAŃ

LEGENDA:

AKREDYTACJA

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ

Próbki pobrane na etapie produkcji pierwotnej, w tym materiał biologiczny:

 • narządy wewnętrzne
 • wymazy z narządów
 • jaja (z etapu produkcji pierwotnej)
 • jaja wylęgowe
 • zamarłe zarodki
 • puch
 • kał
 • wymazy podeszwowe
 • mekonium z wykładziną
 • wymazy
 • kurz
 • woda
 • surowica krwi kur,
 • surowica krwi indyków,
 • tusze wieprzowe
 • tusze wołowe
 • tusze baranie
 • tusze kozie
 • tusze końskie
 • tusze drobiowe brojlerów i indyków
BADANIA NA POTRZEBY   INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
  Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym.
  Wykrywanie obecności przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG) w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego testem aglutynacji płytowej oraz testem ELISA.
  Wykrywanie obecności Salmonella spp. w tuszach wieprzowych, wołowych, baranich, kozich i końskich i w tuszach drobiowych brojlerów i indyków;
  Oznaczanie liczby Campylobacter spp. w tuszach wieprzowych, wołowych, baranich, kozich i końskich i w tuszach drobiowych brojlerów i indyków;