Aktualności

Informacja dla Klientów

Pragniemy Państwa poinformować, że decyzją GLW nasze laboratorium posiada uprawnienia do wykonywania badań, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej w zakresie: - wykrywania obecności Salmonella spp. w tuszach wieprzowych, wołowych, baranich, kozich i końskich oraz tuszach drobiowych brojlerów i indyków zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04; - określania liczby Campylobacter spp. w tuszach…
Więcej

Zaproszenie dla lekarzy weterynarii

Szanowni Państwo, Wraz z firmami: Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. oraz IDEXX Laboratories Sp. z o.o. mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie Speaker Tour 2018 Temat sesji: „Praktyczne rozwiązywanie problemu zabezpieczenia stad kur przeciwko zakażeniom wywoływanym przez Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae poprzez skuteczną immunoprofilaktykę opartą na właściwej diagnostyce.” Cel sesji: Zaprezentowanie możliwości…
Więcej

Badania w kierunku Campylobacter

Komisja Europejska wprowadziła nowe kryterium higieny procesu w odniesieniu do bakterii Campylobacter na tuszach brojlerów. Nowe kryterium zostało wdrożone do unijnych przepisów rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1495 z dnia 23 sierpnia 2017 r. poprzez zmianę Załącznika I do Rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 regulującego, między innymi, kwestie kryteriów mikrobiologicznych, w tym kryteria higieny procesu w ramach których…
Więcej