Diagnostyka chorób gołębi i ptaków ozdobnych

Rozszerzyliśmy nasze usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej chorób gołębi i ptaków ozdobnych. Oprócz klasycznych badań z zakresu mikrobiologii, mikologii oraz parazytologii, wprowadziliśmy również pakiet badań genetycznych wykrywających najczęstsze choroby wirusowe i bakteryjne występujące u gołębi oraz ptaków ozdobnych. Badania genetyczne pogrupowane są w dogodne pakiety umożliwiające kompleksową diagnostykę zdrowia ptaka.

Dla gołębi proponujemy dwa pakiety diagnostyczne: pakiet oddechowy (chlamydia, mykoplazma, herpeswirus) oraz pakiet diagnostyczny 4 w 1 obejmujący wirusy najczęściej odpowiadające za chorobę tzw. młodych gołębi (adenowirusy, herpeswirus oraz cirkowirus).

W przypadku ptaków ozdobnych proponujemy dwa pakiety badań: pakiet oddechowy (chlamydia, mykoplazma) oraz pakiet papuzi 3 w 1 obejmujący wykrywanie choroby dzioba i piór papug, chorobę Pacheco oraz wirus polyoma.

Dodatkowo, wprowadziliśmy do naszej oferty usługę identyfikacji płci ptaków, w której płeć określana jest w sposób szybki i całkowicie nieinwazyjny, w oparciu o metodę łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Po badaniu każdy przebadany ptak uzyskuje certyfikat badania.

W naszej ofercie:
PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ

 • padłe ptaki,
 • wycinki narządów wewnętrznych,
 • wymazy z wola,
 • wymazy z kloaki,
 • wymazy z oka/nozdrzy/szczeliny podniebiennej, tchawicy
 • kałomocz,
 • próby środowiskowe (kurz, wymazy),
 • pasza,
 • sexing (krew, świeżo wyrwane pióra)
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie bakteriologiczne z antybiogramem
Badanie parazytologiczne
Badanie mikologiczne
Badanie w kierunku Salmonella
Diagnostyka molekularna chorób zakaźnych gołębi

 • pakiet diagnostyczny 4w1 (adenowirusy: FAdV-1, PiAdV-1, cirkowirus PiCV, herpeswirus, mykoplazma)
 • pakiet oddechowy (chlamydia, herpeswirus, mykoplazma)
Diagnostyka molekularna ptaków ozdobnych

 • oznaczanie płci (sexing)
 • choroba dzioba i piór papug (PBFD)
 • choroba Pacheco (PsHV)
 • wirus polyoma (APV)

 

OFERTA GOŁĘBIE - pobierz pdf

OFERTA PTAKI OZDOBNE - pobierz pdf

OFERTA BADAŃ - GOŁĘBIE
Metoda badawcza
Mikrobiologia ogólna + antybiogram
Materiał do badania
Uwagi
Wymaz z wola m.in. E. coli, Salmonella,
gronkowce, paciorkowce
i inne bakterie tlenowe
Wymaz z kloaki/kał
Wymaz ze szpary podniebiennej/nozdrzy/oka...
Narządy wewnętrzne
Wymazy środowiskowe ogólna liczba bakterii
bakteriologia ogólna
Pasza, woda
Mikologia
Wymaz z wola m.in. Candida spp.
i Aspergillus spp.
Wymaz z kloaki/kał
Narządy wewnętrzne (płuca)
Wymazy środowiskowe ogólna liczba grzybów
Pasza, woda
Parazytologia
Wymaz z wola w kierunku rzęsistka (Trichomonas spp.) tylko od żywych ptaków, pobierany w laboratorium
Wymaz z kloaki/kał m.in. kokcydia i nicienie żołądkowo-jelitowe
Salmonella
Kał/wymazy z kloaki próbka zbiorcza świeżego kału pobranego z 10-15 miejsc gołębnika
Wymazy środowiskowe
Pasza min. 100 g na próbę
tylko jeden rodzaju karmy na próbę
BADANIA MOLEKULARNE
MATERIAŁ DO BADANIA UWAGI
Adenowirusy (FAdV-1, PiAv)
Cirkowirus gołębi (PiCV)
Herpeswirus gołębi (PiHV)
wymaz z kloaki
Narządy wewnętrzne (wątroba)
pakiet diagnostyczny 4w1 (choroba młodych gołębi)
wymaz z kloaki
krew (20-50ul – 2-3 krople na bibule)
Narządy wewnętrzne (wątroba, śledziona)

wymazy środowiskowe
(np. z gołębnika, budek lęgowych)

wymaz z kloaki
wymaz z tchawicy/gardła
narządy wewnętrzne (wątroba, śledziona, nerki)
Chlamydia psittaci
(ornitoza)
Mycoplasma spp.
wymaz z kloaki
wymaz gardłowy
narządy wewnętrzne (wątroba, śledziona nerki)

wymazy środowiskowe

pakiet oddechowy
(+herpeswirus)
Wymazy ze szczeliny podniebiennej, nozdrzy, tchawicy, płuca
Salmonella spp.
Wymaz z kloaki
Kał
Pasza
Wymazy środowiskowe
Choroba Newcastle (ND)
ptasi paramyksowirus typu 1 (PMV1)
Wymazy z tchawicy i szpary podniebiennej
Wymazy z kloaki wraz z kałem
Narządy wewnętrzne: tchawica, płuca, mózg, śledziona, wątroba, nerki jelita
choroba zwalczana z urzędu

 

OFERTA BADAŃ - PTAKI OZDOBNE
Metoda badawcza
Mikrobiologia ogólna + antybiogram
Materiał do badania
Uwagi
Wymaz z wola m.in. E. coli, Salmonella,
gronkowce, paciorkowce
i inne bakterie tlenowe
Wymaz z kloaki/kał
Wymaz ze szpary podniebiennej/nozdrzy/oka...
Narządy wewnętrzne
Wymazy środowiskowe ogólna liczba bakterii
bakteriologia ogólna
Pasza, woda
Mikologia
Wymaz z wola m.in. Candida spp.
i Aspergillus spp.
Wymaz z kloaki/kał
Narządy wewnętrzne (płuca)
Wymazy środowiskowe ogólna liczba grzybów
Pasza, woda
Parazytologia
Wymaz z wola w kierunku rzęsistka (Trichomonas spp.) tylko od żywych ptaków, pobierany w laboratorium
Wymaz z kloaki/kał m.in. kokcydia i nicienie żołądkowo-jelitowe
Salmonella
Kał/wymazy z kloaki
Wymazy środowiskowe
Pasza
BADANIA MOLEKULARNE
MATERIAŁ DO BADANIA UWAGI
Sexing (oznaczanie płci papug)
świeżo wyrwane pióra (3-5 szt.)
2-3 krople krwi na bibule
PIÓRA - do badania nadają się tylko świeżo wyrwane pióra,
zawierające krew lub miazgę, najlepiej pobierane z upierzenia
gardłowego. Nie należy przysyłać do badania piór zgubionych przez
ptaka.

KREW - rekomendujemy pobrać 2-3 krople krwi, np. poprzez
nacięcie skalpelem jednego z pazurów ptaka. Krew należy nanieść
bezpośrednio na bibułę filtracyjną.

Materiał od każdego z ptaków (krew lub pióra) należy pakować w
oddzielne woreczki strunowe.
Uwaga na ryzyko skażenia krzyżowego!

Na zleceniu należy zaznaczyć gatunek badanego ptaka.

Choroba dzioba i piór papug (PBFD)
krew (20-50ul – 2-3 krople)
chorobowo zmienione pióra
(świeżo wyrwane)
narządy wewnętrzne
(wątroba, śledziona, nerki)
wymazy środowiskowe
(np. z klatek, wolier, budek lęgowych)
w przypadku wyniku pozytywnego zalecamy powtórzenie badania za 4-6 tygodni.
Choroba Pacheco (PsHV)
wymaz z kloaki + krew (20-50ul – 2-3
krople)
narządy wewnętrzne (wątroba,
śledziona)
wymazy środowiskowe
w przypadku wyniku pozytywnego zalecamy powtórzenie badania
za 60-90 dni.
Wirus polyoma (APV)
wymaz z kloaki + krew (20-50ul – 2-3
krople)
narządy wewnętrzne (wątroba,
śledziona, nerki)
wymazy środowiskowe
w przypadku wyniku pozytywnego zalecamy powtórzenie badania
za 4-6 tygodni.
Chlamydia psittaci (ornitoza)
wymaz z kloaki
wymaz gardłowy
narządy wewnętrzne (wątroba,
śledziona, nerki)
wymazy środowiskowe
Mycoplasma spp.
Wymazy ze szczeliny podniebiennej,
nozdrzy, tchawicy, płuca
Choroba Newcastle (ND)
ptasi paramyksowirus typu 1
(PMV1)
Wymazy z tchawicy i szpary
podniebiennej
Wymazy z kloaki wraz z kałem
Narządy wewnętrzne: tchawica, płuca,
mózg, śledziona, wątroba, nerki jelita
choroba zwalczana z urzędu
Salmonella spp.
Wymaz z kloaki
Kał
Pasza
Wymazy środowiskowe