COVID-19

Szanowni Państwo!

W związku z wzrastającą liczba stwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem należy minimalizować kontakt z innymi osobami. Dlatego tak ważne jest, aby ograniczyć
i skrócić do minimum kontakt Klientów z naszym personelem. Mając na względzie bezpieczeństwo Klientów i pracowników Laboratorium AGRO-VET oraz zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zlecanych badań, prosimy bezwzględnie stosować się do ustalonych
zasad:

  • Do laboratorium należy wchodzić w maseczkach i po wejściu zdezynfekować ręce.
  • Próbkę/i należy dostarczyć z wypełnionym uprzednio pismem przewodnim dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA, dzięki czemu można znacząco skrócić czas pobytu w Pokoju Przyjęć.
  • Próbkę/i wraz z uzupełnionym pismem przewodnim należy położyć na stoliku na zdezynfekowanej przez personel tacce.

Pragniemy także poinformować, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na teren Laboratorium nie wpuszcza się osób z zewnątrz (np. przedstawicieli firm, z wyjątkiem firm odbierających odpady, zleceniodawców oraz ich przedstawicieli, audytorów wewnętrznych).

Wszelkie podejmowane przez nas środki i procedury bezpieczeństwa odnoszą się również do działań na rzecz Klienta. Na bieżąco monitorujemy stan zdrowia naszych pracowników. W przypadku stwierdzenia, że pracownik może stanowić potencjalne zagrożenie epidemiologiczne, zostanie on natychmiast odsunięty od pracy, a Klienci, z którymi miał bezpośredni kontakt, zostaną o tym fakcie poinformowani.

Dziękujemy za wyrozumiałość.