71 325 25 14;
info@agrovet.pl;
ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław
godziny otwarcia: 7–17, sobota 8-14

Badania

BADANIA: WNIOSKI I PROTOKOŁY BADAŃ

 


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA OBIEKTU 
DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA OBIEKTU 
DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH


PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI (MIĘSA)

do badań w kierunku Salmonella
zgodnie z normą PN-ISO 6579:2003P;
Metoda Akredytowana, obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie;

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI (MIĘSA)

do badań w kierunku Salmonella
zgodnie z normą PN-ISO 6579:2003P;
Metoda Akredytowana, obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie;

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBKI/PRÓBEK ŻYWNOŚCI
DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBKI/PRÓBEK ŻYWNOŚCI
DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ W KIERUNKU
WYKRYCIA OBECNOŚCI PAŁECZEK SALMONELLA
wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ W KIERUNKU
WYKRYCIA OBECNOŚCI PAŁECZEK SALMONELLA
wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ MOLEKULARNYCH


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ MOLEKULARNYCH


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBKI/PRÓBEK BADAŃ – BADANIE KLESZCZA


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBKI/PRÓBEK BADAŃ – BADANIE KLESZCZA


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ EPIZOOTIOLOGICZNYCH
- GOŁĘBIE I PTAKI EGZOTYCZNE


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ EPIZOOTIOLOGICZNYCH
- GOŁĘBIE I PTAKI EGZOTYCZNE


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ EPIZOOTIOLOGICZNYCH
- KOTY, PSY I ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE CZŁOWIEKOWI


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ EPIZOOTIOLOGICZNYCH
- KOTY, PSY I ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE CZŁOWIEKOWI


WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK W STADACH NIOSEK I INDYKÓW REPRODUKCYJNYCH


WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK W STADACH KUR NIOSEK


WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK W STADACH BROJLERÓW


WYTYCZNE DO POBIERANIA PRÓBEK W STADACH INDYKÓW