Kariera

AKTUALNIE PROWADZIMY NABÓR NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

01 - LABORANT

02 - LEKARZ WETERYNARII

03 - ASYSTENT

Firma Agro-Vet, istniejąca od 1997 roku, zdążyła już przekonać swoją rzetelnością i fachowością grono oddanych klientów. Ten sukces zbudował nasz zespół profesjonalistów. Wraz z rozwojem naszego laboratorium pojawiają się nowe zadania i wyzwania, a wraz z nimi potrzeba dodatkowych osób do pracy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania!

Więcej informacji o naszej firmie w dziale O LABORATORIUM

Praca w laboratorium AGRO-VET


 

01

NAZWA STANOWISKA:
LABORANT


FORMA ZATRUDNIENIA:
PEŁNY ETAT


TERMIN APLIKOWANIA:
31.05.2018


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV
 • referencje

SPOSÓB APLIKOWANIA:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na podany niżej adres mailowy, wpisując w tytule:
"NAZWA STANOWISKA - IMIĘ
I NAZWISKO"

CHARAKTERYSTYKA PRACY I ZADANIA NA STANOWISKU: LABORANT

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

 • nadzór nad zmywalnią brudną i czystą, w tym: mycie i sterylizacja szkła laboratoryjnego
 • przyjmowanie materiału do badań
 • prace administracyjno-biurowe związane z obsługą Klienta
 • bieżące utrzymanie czystości w laboratorium, drobne prace porządkowe

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

Od kandydatów wymagamy następujących kwalifikacji:

 • wykształcenia średniego (nie wymagane wykształcenie kierunkowe)
 • znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych (znajomość pakietu MS Office)
 • staranności, dokładności, samodzielności
 • umiejętności pracy w zespole

 

OFERUJEMY:

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość etatowej pracy w nowoczesnym laboratorium oraz pracę w środowisku sprzyjającym rozwojowi wiedzy i kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, referencje oraz dokumenty poświadczające umiejętności) listownie na adres firmy lub złożenie jej osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie laboratorium.

Adres: AGRO-VET ul. Kuropatwia 2; 51-419 Wrocław

www.agrovet.pl

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z  wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Agro-vet Wojciech Wieliczko dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."


 

 

02

NAZWA STANOWISKA:
LEKARZ WETERYNARII


FORMA ZATRUDNIENIA:
PEŁNY ETAT


TERMIN APLIKOWANIA:
31.05.2018


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV
 • referencje

SPOSÓB APLIKOWANIA:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na podany niżej adres mailowy, wpisując w tytule:
"NAZWA STANOWISKA - IMIĘ
I NAZWISKO"

CHARAKTERYSTYKA PRACY I ZADANIA NA STANOWISKU: LEKARZ WETERYNARII

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

 • wykonywanie badań bakteriologicznych (sekcji piskląt/ptaków), serologicznych, parazytologicznych i innych,
 • wykonywanie innych badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
 • udzielanie porad i konsultacji,
 • przyjmowanie próbek do badań; przygotowanie wyników badań; opracowywanie sprawozdań z badań,
 • prace administracyjno-biurowe związane z obsługą Klientów

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

Od kandydatów wymagamy następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – dyplom lekarza weterynarii,
 • staż pracy w zawodzie,
 • znajomość nowoczesnych technik badawczych stosowanych w mikrobiologii, biotechnologii, parazytologii,
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office),
 • staranność, dokładność, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, chęć rozwoju,
 • preferowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie) na poziomie średniozaawansowanym,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie pracy w Systemie Jakości,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie specjalizacji z zakresu Chorób Drobiu

 

OFERUJEMY:

Konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość etatowej pracy w nowoczesnym laboratorium oraz pracę w środowisku sprzyjającym rozwojowi wiedzy i kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, referencje oraz dokumenty poświadczające umiejętności) listownie na adres firmy lub złożenie jej osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem rekrutacja w siedzibie laboratorium.

Adres: AGRO-VET ul. Kuropatwia 2; 51-419 Wrocław

www.agrovet.pl

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Skontaktujemy się wyłącznie z  wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Agro-vet Wojciech Wieliczko dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."


 

 

03

NAZWA STANOWISKA:
ASYSTENT


FORMA ZATRUDNIENIA:
PEŁNY ETAT


TERMIN APLIKOWANIA:
31.05.2018


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV
 • referencje

SPOSÓB APLIKOWANIA:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na podany niżej adres mailowy, wpisując w tytule:
"NAZWA STANOWISKA - IMIĘ
I NAZWISKO"

CHARAKTERYSTYKA PRACY I ZADANIA NA STANOWISKU: ASYSTENT

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

 • wykonywanie badań bakteriologicznych, serologicznych, parazytologicznych, molekularnych (PCR) i innych
 • Przyjmowanie próbek do badań; przygotowanie wyników badań; opracowywanie sprawozdań z badań
 • Prace administracyjno-biurowe związane z obsługą Klientów

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

Od kandydatów wymagamy następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie wyższe biologiczne lub pokrewne (preferowany kierunek: mikrobiologia)
 • minimum roczny staż pracy
 • znajomość nowoczesnych technik badawczych stosowanych w mikrobiologii, biotechnologii, parazytologii
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office)
 • staranność, dokładność, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • preferowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie) na poziomieśredniozaawansowanym
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie pracy w systemie jakości

 

OFERUJEMY:

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość etatowej pracy w nowoczesnym laboratorium oraz pracę w środowisku sprzyjającym rozwojowi wiedzy i kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, referencje oraz dokumenty poświadczające umiejętności) listownie na adres firmy lub złożenie jej osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie laboratorium.

Adres: AGRO-VET ul. Kuropatwia 2; 51-419 Wrocław

www.agrovet.pl

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Agro-vet Wojciech Wieliczko dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."