71 325 25 14;
info@agrovet.pl;
ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław
godziny otwarcia: 7-18, sobota 8-14

Badania na potrzeby inspekcji weterynaryjnej

W ramach działalności Laboratorium aktywnie reagujemy na zmieniające się wymagania ustaw i przepisów oraz potrzeby i oczekiwania Klientów, stąd też wykonujemy badania na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej. W dniu 22.01.2010 roku decyzją GIWlab-820-2/10 nasze Laboratorium zostało zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań mikrobiologicznych i serologicznych w zakresie:

1.) Wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz identyfikacji serologicznej izolatów Salmonella zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007P ( metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie).

2) Rozpoznawania przeciwciał specyficznych dla Mycoplasma gallisepticum w surowicy krwi drobiu metodą aglutynacji płytowej oraz metodą ELISA.

W dniu 31.07.2012 decyzją GIWlab-025-15/12(3) Główny Lekarz Weterynarii zatwierdził nasze Laboratorium także do wykonywania badań mikrobiologicznych w zakresie:
3.) Wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp. w określonej masie próbki, w materiale pochodzenia zwierzęcego takiego jak: próbki mięsa, tuszki drobiowe, wycinki skóry z szyj zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003P (metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie).

ZAKRES BADAŃ
WYKAZ AKREDYTOWANYCH BADAŃ ORAZ MATERIAŁ DO BADAŃ

LEGENDA:

AKREDYTACJA

PRÓBKI
MATERIAŁ DO BADAŃ

 • kał,
 • wymazy podeszwowe,
 • wymazy powierzchniowe,
 • narządy wewnętrzne,
 • wymazy z kloak,
 • jaja i zamarłe zarodki,
 • próbki na etapie produkcji pierwotnej,
 • surowica krwi kur,
 • surowica krwi indyków,
 • mięso drobiowe,
 • tuszki drobiowe,
 • wycinki skóry z szyj
BADANIA NA POTRZEBY   INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
  Badanie w kierunku wykrywania obecności pałeczek Salmonella
spp.
w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz identyfikacji serologicznej izolatów Salmonella zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007P (metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie).
  Badanie w kierunku wykrywania obecności przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG) w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego testem aglutynacji płytowej (Procedura badawcza PB S/01,wydanie 01 z dnia 19.12.2008 r.) oraz testem ELISA (metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie).
  Badanie w kierunku wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp.
spp. w określonej masie próbki, w materiale pochodzenia zwierzęcego takiego jak: próbki mięsa, tuszki drobiowe, wycinki skóry z szyj zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003P (metoda badawcza obowiązująca w obszarze regulowanym prawnie).